ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pro ubytovací služby

  • Osobní údaje zákazníka jakož i spolucestujících osob (dále jen osobní údaje) uvedené v cestovní smlouvě/ubytovacím formuláři (event.“s výjimkou rodného čísla“atp.)  jsou podmínkou pro splnění závazků ubytovatele vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu. Budou zpracovány ubytovatelem…., resp. jí pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v účinném znění  po dobu potřebnou ke splnění zákonných povinností ubytovatele.
  • Osobní údaje v rozsahu jméno+příjmení + adresa (vč. elektronické) budou dále použity pro zasílání obchodních nabídek ubytovatele, případně dalších správců, dokud s tím subjekt údajů nevysloví nesouhlas písemnou formou.
  • Pro účely dalších marketingových opatření, věrnostních bonusů atp. je na formuláři Smlouvy uveden odstavec, jímž zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném ve smlouvě na dobu neurčitou a místopřísežně prohlašuje, že je zmocněn takový souhlas vyslovit i pro osobní údaje spolucestujících osob. V případě, že zákazník s tímto odstavcem nesouhlasí, nepřipojí k němu svůj podpis. Platnost Smlouvy tím zůstává nedotčena.

Zákazník bere na vědomí, že při neudělení souhlasu se zpracováním osobních dat za účelem marketingu pozbývá práva na bonusy pro stálé zákazníky uvedené v katalogu i v budoucích nabídkách (je-li poskytování bonusů vázáno na zpracování osobních údajů). Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním osobních dat nad zákonem stanovené účely odvolat s výše uvedenými důsledky.

  • Poskytnuté osobní údaje zákazníka v uvedeném rozsahu budou zpracovány ubytovatelem i zpracovatelem automatizovaně -  manuálně, v elektronické – tištěné formě . Poskytnuté osobní údaje zákazníka mohou být zpřístupněny zaměstnancům ubytovatele, pověřenému zpracovateli a dále těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat nebo nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované ubytovatelem a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem ubytovatele obchodní sdělení dle zákona č.480/2004 Sb. v účinném znění.
  • Při zpracování osobních údajů zákazníka je ubytovatel povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.
  • Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití  podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zaslání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným  v obdrženém obchodním sdělení ubytovatele dle zákona č.480/2004 v účinném znění.
  • Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle §21zákona 101/2000 Sb. v účinném znění.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Vážení uživatelé,
na tomto místě si vás dovolujeme přehledně informovat o tom, jak používáme soubor cookies ve vztahu k ochraně osobních údajů.

1. Kdo spravuje vaše osobní údaje ?
Správcem vašich osobních údajů je penzion Krakonoš Harrachov

2. Jak můžete správce mých osobních údajů kontaktovat ?
Pokud vás zajímá, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na adrese:
Penzion Krakonoš, Harrachov 172, 512 46 Harrachov, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 608 302 200.

3. Jak mohu vyjádřit souhlas s ukládáním cookies v mém zařízení ?
V nastavení svého prohlížeče můžete nastavit ukládání cookies do vašeho zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je tak nástrojem zprostředkování souhlasu. Pokud si nepřejete ukládání cookies, postačuje toto nastavení vhodně upravit ve vašem prohlížeči.

4. Jaké údaje zpracováváme  a doba uložení ?
- Údaje o nastavení prohlížeče
- Údaje o zobrazených ubytovacích zařízeních
- Použití našich webových stránek
- Marketingové nabídky
- Doba uložení zpravidla 14 dní

5. Komu zpřístupňujeme údaje takto získané ?
Údaje zpřístupňujeme společnosti Google LLC, který je zpracovává na základě automatického zpracování reklam.

6. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí, tzn. mimo země EU ?
Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo EU.

Zpracování osobních údajů https://penzion-krakonos.cz/images/img/penzion-002.jpg Milan Stříbrný
Tento web využívá cookies pro účely zjištění návštěvnosti stránek soubory cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok