Skip to main content

Rezervační podmínky

Všeobecné obchodní a storno podmínky Penzion Krakonoš upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem penzionu klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává.

Provozovatel:

 Provozovatelem ubytovacího zařízení penzion Krakonoš je Penzion Krakonoš s.r.o. ičo: 09034269. Zapsaná v obchodním rejstříku 11.3.2020 C 45533/KSHK Krajský soud v Hradci Králové.

Adresa: Harrachov 172 | 512 46 Harrachov.

Tel: 608 302 200

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Rezervace objednávka

Klient si objednává služby v penzionu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává penzionu elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo telefoncky. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije penzion pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi penzionem a klientem.

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci penzionem vzniká mezi klientem a penzionem smluvní vztah. Penzion se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit penzionu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a penzion potvrdil.

Rezervaci lze provést přes rezervační formulář na stránkách penzionu: https://penzion-krakonos.cz, nebo formou poptávky přes poptávkový formulář: https://penzion-krakonos.cz, nebo emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo telefonicky 608 302 200.

Rezervační formulář: Zde zvolte termín příjezdu a odjezdu, počet osob, případně počet pokojů. Po zadání těchto informací systém najde volné pokoje v daném termínu a přiřadí cenu platnou v období požadavku na termín rezervace. Ceny jsou dostupné v ceníku Viz: https://penzion-krakonos.cz/cenik-ubytovani.

Po dokončení vaši rezervace, dostane provozovatel informaci o vaši objednávce. Provozovatel musí rezervaci potvrdit. Jakmile dojde k potvrzení rezervace provozovatelem, bude vám zaslán potvrzovací email na adresu Vámi uvedenou ve formuláři při vytváření rezervace.

Rezervace přes kontaktní formulář, nebo emailem: Do vaší poptávky zadejte termín rezervace, počet osob, počet pokojů a my Vám co nejdříve odpovíme. V případě volného termínu zadáme rezervaci do našeho rezervačního systému.

Rezervace telefonicky: Kontaktujte nás na telefonním čísle: 608 302 200

 

Pokoje:

Penzion disponuje 4 dvoulůžkovými pokoji s možností přistýlky pro děti. Maximální obsazenost pokoje je 2 dospělé osoby + 1 dítě. V případě 1 dospělé osoby a 2 dětí je jedno dítě účtováno za cenu dospělého. Minimální obsazenost je 2 osoby na 2 noci. V případě jednodenního pobytu nás kontaktujte telefonicky nebo emailem.

 

Ceny:

Ceny se počítají za osobu a noc. V průběhu roku se ceny mění v závislosti na sezóně viz ceník ubytování. Dětská cena je vždy -20% z ceny dospělého. Děti se počítají od 2 do 12 let. Děti do 2 let jsou zdarma.

Zálohy: Záloha činí 30% z celkové ceny ubytování a je nutno jí uhradit bankovním převodem na účet: xxxxxxxxxxxxxxxxxx. U pobytů kratších jak 3 dny zálohu nevyžadujeme

Doplatek účtujeme v hotovosti při příjezdu.

 

Příjezd a odjezd: Příjezd do 22:00. Upuštění penzionu do 10:00, pokud nebude domluveno jinak.

Při nástupu se klient v recepci (kanceláři) penzionu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti.

Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám.

Storno podmínky:

Klient má právo pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno penzionu.

 

při zrušení pobytu v době od 14 dnů do 10 dnů: 30 % z ceny pobytu

při zrušení pobytu v době od 10 dnů do 5 dnů: 50 % z ceny pobytu

při zrušení pobytu v době 4 dny a méně: 100 % z ceny pobytu

 

Práva a povinnosti:

Práva klienta: Klient má právo být dostatečně a úplně informován penzionem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, penzionem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb,

před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek, reklamovat vady poskytovaných služeb.

Povinnosti klienta: Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit penzionu v požadovaném termínu zálohu za pobyt a respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat penzionem vystavené potvrzení pobytu a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně penzion.

Povinnosti penzionu: Penzion je povinen poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok penzionu na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

 

Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

Tyto všeobecné obchodní podmínky a právní vztahy vzniklé na jejich základě se řídí českým právním řádem.

Penzion si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 30% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky.

Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek.

Platbu lze provést v hotovosti nebo na fakturu (po předchozí dohodě). Platbu nelze provést platební kartou.

Všeobecné obchodní a storno podmínky vstupují v platnost dne 30. 9. 2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi penzionem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky byly uveřejněny na webových stránkách poskytovatele https://penzion-krakonos.cz a staly se platnými dne 30. 9. 2020.

Kontakty

Harrachov 172
512 46 Česká republika
+420 608 302 200

Provozovatel:
Penzion Krakonoš s.r.o.
Harrachov 172
IČO:09034269
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sociální sítě

© Pivovar Harrachov. Powered by REDhand.